Xuất huyết não do tai biến và tụ màng não do chấn thương có khác nhau không?

Người gửi: Văn Nam

Thời gian gửi: 30 - 10

Bác sĩ cho hỏi: xuất huyết não do tai biến và tụ máu màng não do chấn thương có khác nhau không ạ? Điểm khác và giống nhau như thế nào ạ?

1