Dấu hiệu nhận biết và phòng tránh bệnh bạch hầu?

Người gửi: Đinh Hương

Thời gian gửi: 24 - 10

Xin chào bác sĩ, Bác sĩ ơi dạo này cháu thấy có dịch bạch hầu đang phát tán. Triệu chứng bình thường nhưng có thể gây thiệt mạng. Vậy làm sao có thể nhận biết và phòng tránh ạ?

1