Nhau thai bám thấp, gây băng huyết sau sinh có nguy hiểm?

Người gửi: Lê Hiền

Thời gian gửi: 03 - 11

Thưa Bác sĩ! Em mang thai tuần 32, đi siêu âm Bác sĩ nói nhau thai bám thấp nhóm 2, rất dễ bị băng huyết sau sinh. Bác sĩ có thể cho em biết rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Có cách nào để phòng ngừa trước không? Cảm ơn Bác sĩ!

1