Thiếu máu khi điều trị Basedow, uống thêm viên sắt được không?

Người gửi: Hoàng Lương

Thời gian gửi: 20 - 10

Tôi đang điều trị Basedow, phát hiện thiếu máu, vậy tôi sử dụng đồng thời viên sắt được không? Bác sĩ trả lời giúp. Xin cảm ơn nhiều!

1