Rối loạn tiểu tiện, do đâu?

Người gửi: Phạm Thị Bình

Thời gian gửi: 31 - 10

Tôi 52 tuổi, gần đây đi tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần đi số lương nước tiểu không nhiều, đôi khi còn tiểu vãi do không kịp. Bệnh làm tôi rất mất tự tin khi ra khỏi nhà. Xin hỏi tôi bị bệnh gì?

1