Từng bị thai trứng liệu có bị lại không?

Người gửi: Thùy

Thời gian gửi: 04 - 11

Thưa Bác sĩ, em năm nay 23 tuổi rồi. Cho em hỏi em đã bị thai trứng cách đây cũng đuợc 1 năm nay rồi. Nhưng 1 năm sau tức là đầu năm 2016 em muốn có thai lại thì có bị lại thai trứng không ạ? Em xin cảm ơn.

1