Các triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm?

Người gửi: Quỳnh Trang

Thời gian gửi: 24 - 10

Tôi mang thai được khoảng 9 tuần thì bị cảm cúm như ho, sổ mũi, hắt hơi rồi chuyển sang khàn tiếng. Tôi không dùng bất kì một loại thuốc nào liệu sau này em bé sinh ra có bị dị tật gì không?

1