Dù con đã 2 tuồi nhưng vẫn đau bụng kinh phải làm sao?

Người gửi: Mai

Thời gian gửi: 01 - 11

Thưa bác sĩ! Tôi 23 tuổi, là nữa. Tôi cứ đến chu kì kinh là đau bụng không thể chịu đựng được. Gặp bác sĩ nào cũng bảo có chồng sinh con đổi máu là sẽ hết nhưng nay con tôi 2 tuổi rồi mà chứng đau bụng kinh không hết. Xin hỏi bác sĩ tôi phải làm sao?

1