Làm sao khắc phục tình trạng nhức đầu, ảo giác?

Người gửi: Thanh Thúy

Thời gian gửi: 28 - 10

Em thường bị ảo giác, suy nghĩ nhiều và hay nhức đầu lắm. AI nói chuyện em cũng cảm thấy rất bực và thích chơi một mình. Em thường mau quên, học bài xong không nhớ gì cả. Xin cho biết em có bị vấn đề gì về thần kinh không?

1