Đau thần kinh tọa điều trị thế nào?

Người gửi: Trần Hồng Quang

Thời gian gửi: 30 - 10

Hơn năm nay tôi bị đau ở thắt lưng và chạy dài xuống hai chân. Đi khám bác sĩ chẩn đoán là viêm thần kinh tọa, nhiều lần sau đó bác sĩ đều cho thuốc uống nhưng bệnh vẫn không giảm. Xin hỏi có các nào trị hết không?

1