Bị sinh non 2 lần có ảnh hưởng đến lần thứ 3 không?

Người gửi: Ngọc

Thời gian gửi: 07 - 11

Thưa Bác sĩ! Em từng có thai 2 lần, nhưng lần đầu thì 21 tuần em bị sinh non, lần thứ 2 thì 25 tuần, giờ em uống thuốc ngừa thai mà lại có thai tiếp. Vậy Bác sĩ cho em hỏi lần này em có thể bị giống những lần trước không?

1