Bệnh gan nhiễm mỡ độ 1 đã cần điều trị chưa?

Người gửi: Khanh

Thời gian gửi: 10 - 11

Xin hỏi Bác sĩ là người bị gan nhiễm mỡ độ 1 đã cần phải điều trị chưa? Nếu chưa, thì tôi nên làm gì để khỏi hẳn?

1