Hở van động mạch chủ khi nào nên phẫu thuật?

Người gửi: Ngô Văn Nam

Thời gian gửi: 23 - 10

Tôi 53 tuổi, khi đi siêu âm tim bác sĩ chẩn đoán: hở van đông mạch chủ 2,5/4 È: 70%. Cho tôi hỏi vậy đã có chỉ định phẫu thuật chưa, và giá phẫu thuật là bao nhiêu? Tôi lâu lâu mới đau ngực và khó thở nhẹ khi làm nặng, van động mạch chủ 3 lá mảnh. Khi nào thì có chỉ định phẫu thậu. Xin cảm ơn.

1