Điều trị hội chứng ruột kích thích 3 tuần chưa khỏi phải làm sao?

Người gửi: Thương

Thời gian gửi: 09 - 11

Cháu đi ngoài phân sống và bọt vàng. Cháu nội soi đại học y dược kết quả không sao hết. Đến tháng 9 /2016 bụng cháu đau lâm râm và kêu lụp bụp suốt ngày cháu khám sức khỏe tổng quát trung tâm medic và nội soi lại. Kết quả bình thường nhưng sau 4 ngày cháu đi ngoài có nhày máu đỏ bầm liên tục 3 ngày hết. Nhưng thời gian gần đậy đi ngoài dịch nhày màu nâu vàng đâm. Đi ngoài lần đầu phân cứng và màu nâu nâu và dịch nhày lẩn phân. Hôm qua cháu đi ngoài máu đỏ dính phận lần 2 đi ngoài dịch nhày màu đỏ đậm dính bồn cầu. Cháu đi kiểm tra phân có máu ẩn 13ng/ml. Mấm men (+). Cháu uống thuốc trị nấm 3 tuần rồi Bác sĩ đang điều trị hội chứng ruột kích thích nhưng nhày máu vẫn không hết. Giờ cháu phải làm sao. Cháu cảm ơn bác sĩ !

1