Làm thế nào để biết có bị loãng xương hay không?

Người gửi: Vũ Ngọc Lam

Thời gian gửi: 27 - 10

Tôi là nam giới, năm nay 41 tuổi. Bố tôi bị loãng xương thì tôi có bị không? Làm thế nào để biết mình có bị loãng xương hay không?

1