Bị mất kinh 20 ngày có thể có thai không?

Người gửi: Tuyết

Thời gian gửi: 03 - 11

Em bị chậm kinh 20 ngày rồi. Liệu có thể có thai không thưa bác sĩ?

1