Xác suất bị nhiễm độc thai nghén

Người gửi: Kim Anh

Thời gian gửi: 05 - 11

Em mang thai 25 tuần, trước đây em bị nhiễm độc thai nghén ở tháng thứ bảy, lần này mang thai liệu sác xuất bị nhiễm độc thai nghén có thể xảy ra nữa không ạ?

1