Em bị nhiễm trùng vết rạch tầng sinh môn làm thế nào nó có thể mau lành?

Người gửi: Huỳnh Giai

Thời gian gửi: 07 - 11

Chào bác sĩ. Em bị nhiễm trùng vết rạch tầng sinh môn. Làm thế nào nó có thể mau lành vậy bác sĩ. Nhờ bác sĩ tu vấn giúp em.

1