Cháu bị ợ chua, khó tiêu, buồn nôn xong bị nôn ra máu là bệnh gì?

Người gửi: Việt

Thời gian gửi: 09 - 11

Cháu 14tuổi, vài ngày trước cháu ăn hột vịt muối cháu bị ợ chua, khó tiêu, buồn nôn xong bị nôn ra máu, lượng máu cũng khoảng nữa chén cơm rồi tự hết không còn nôn ra máu nữa rồi cháu hết ợ chua, khó tiêu, cháu ăn lại bình thường không bị chán ăn, xin hỏi Bác sĩ cháu có bị bệnh gì không. Xin Bác sĩ tư vấn cháu lo quá.

1