Quai bị có thể lây từ mẹ sang con không?

Người gửi: Bino

Thời gian gửi: 26 - 10

Hiện tại em đang bị quai bị, con em mới được 3 tháng, vậy khả năng lây cho cháu có cao không ạ. Con trai độ tuổi này nếu bị lây thì biến chứng có cao không? Cảm ơn bác sĩ.

1