Hay bị hoa mắt chóng mặt có phải bị rối loạn tiền đình?

Người gửi: Nguyễn Việt Hà

Thời gian gửi: 30 - 10

Tôi hay bị hoa mắt chóng mặt, đặc biệt là lúc đứng lên đột ngột. Tôi nghe nói có dấu hiệu này là bị rối loạn tiền đình.
Xin cho tôi biết có đúng là như vậy không và tôi nên uống thuốc thế nào để điều trị? Tôi xin cảm ơn!

1