Chứng suy nhược thần kinh ở người già biểu hiện thế nào, thưa bác sĩ?

Người gửi: Trung Nguyên

Thời gian gửi: 30 - 10

Chứng suy nhược thần kinh ở người già biểu hiện thế nào, thưa bác sĩ?

1