Bệnh suy thận cấp có nguy hiểm không?

Người gửi: Thạch Thảo

Thời gian gửi: 31 - 10

Chị tôi 43 tuổi, đi thử máu bác sĩ ghi theo dõi suy thận cấp, vậy có nguy hiểm không thưa bác sĩ?

1