Làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng gì không?

Người gửi: Tiệp

Thời gian gửi: 09 - 11

Tôi năm nay 43 tuổi đã có 4 con. Nay tôi muốn thắt ống dẫn tinh để đình sản. Vậy cho hỏi tôi phải phẫu thuật ở đâu tại đồng nai? (tôi ở Đồng Nai), phẫu thuật có nguy hiểm không? 1 ca phẫu thuật lệ phí bao nhiêu?

1