Đau cổ, nhức đầu có phải thoái hóa đốt sống cổ?

Người gửi: Huỳnh Tân

Thời gian gửi: 27 - 10

Tôi bị đau vùng cổ, vai, và nhức đầu, xin hỏi có phải bị bệnh thoái hóa đốt sống cô?

1