Tôi thinh thoảng bị loạn nhịp tin xin hỏi bác sỹ cách chữa loạn nhịp tim như thế nào

Người gửi: tuy

Thời gian gửi: 22 - 06

nam 40 tuổi. Tôi thinh thoảng bị loạn nhịp tin xin hỏi bác sỹ cách chữa loạn nhịp tim như thế nào

1