Nước tiểu màu trắng

Người gửi: Thanh

Thời gian gửi: 03 - 11

Thưa bác sĩ cháu đang bị lao phổi và đang được điều trị lao tại bệnh viện.mọi khi cháu uống thuốc nước tiểu màu đỏ.hôm nay cháu đi nước tiểu màu trắng .không biết phải do kháng thuốc không ạ .cháu cảm ơn bác sĩ

1