Phẫu thuật cắt và vét u lưỡi đã khỏi hẳn ung thư lưỡi chưa?

Người gửi: Mai

Thời gian gửi: 20 - 12

Xin chào Bác sĩ. Tôi năm nay 30 tuổi bị ung thư lưỡi T2N0M0. Đã phẫu thuật cắt nửa lưỡi phải và vét hạch. Bác sĩ sau phẫu thuật kết luận hạch viêm và tuyến nước bọt âm tính. Tôi phát âm một vài từ hơi ngọng. Từ hôm phẫu thuật tới nay là 12 ngày. Những kết luận của Bác sĩ như vậy tôi có được xem là khỏi bệnh không ạ.

1