Vết thương không do kim loại cắt có gây uốn ván?

Người gửi: Huỳnh Như

Thời gian gửi: 25 - 10

Tôi bị mảnh nhựa cắt vào tay chảy máu, định đi tiêm ngừa uốn ván nhưng ông xã cho rằng chỉ có kim loại, đặc biệt là kim loại gỉ sét như đinh... mới gây uốn ván. Xin bác sĩ tư vấn giúp.

1