Nhận biết viêm bàng quang kẽ như thế nào?

Người gửi: Minh Hùng

Thời gian gửi: 31 - 10

Tôi hay đi tiểu nhiều lần trong ngày, đi khám bác sĩ chẩn đoán là viêm bàng quang kẽ. Vậy làm thế nào để biết mình bị viêm bàng quang kẽ?

1