Viêm cầu thận cấp có nguy hiểm không?

Người gửi: Nguyễn Thị Thanh

Thời gian gửi: 31 - 10

Con tôi gần đây có biểu hiện chán ăn, ít đi tiểu, chân bị phù nhẹ... có nguwfoi nói rằng có thể con tôi bị viêm cầu thận cấp. Xin hỏi bệnh này có nguy hiểm không? Tôi cảm ơn bác sĩ

1