Bệnh viêm cột sống dính khớp có di truyền?

Người gửi: V.V Nam

Thời gian gửi: 27 - 10

Thưa bác sĩ, em hiện nay đang bị bệnh viêm cột sống dính khớp. Bây giờ nếu em muốn có con thì con em sau này có bị di truyền bệnh của bố không? Bác sĩ cho em mấy lời khuyên được không a? Em bị bệnh viêm cột sống dính khớp từ năm 18 tuổi do ở quê em phát hiện muộn nên toàn bộ khớp cột sống đã bị dính liền dạng đốt tre.

1