Triệu chứng của viêm đại tràng co thắt?

Người gửi: Cao Văn Anh

Thời gian gửi: 18 - 12

Cháu đi khám bệnh bác sĩ chẩn đán bị viêm đại tràng co thắt. Bác sĩ cho cháu hỏi những dấu hiệu của bệnh là gì? Cháu xin cảm ơn!

1