Sốt virut có dễ bị viêm não do virut không?

Người gửi: Mai Thị Huyền Linh

Thời gian gửi: 30 - 10

Tôi nghe nhiều người nói nhiễm virut có thể bị viêm não nên rất lo lắng vì thỉnh thoảng tôi vẫn bị sốt virut. Xin bác sĩ cho biết cách phòng tránh bệnh viêm não do virut.
Tôi cảm ơn!

1