Thực phẩm cấm kỵ nếu thường xuyên chóng mặt

Thực phẩm cấm kỵ nếu thường xuyên chóng mặt

366 luợt xem

Chóng mặt là cảm giác thế giới như đang chuyển động xung quanh mình. Bạn hay bị chóng mặt thì cần hạn chế các thực phẩm nhiều đường, caffeine, tránh ăn mặn và không uống rượu.y bị chóng mặt, cần hạn chế ăn mặn, tránh ăn thực phẩm nhiều đường, caffeine và tuyệt đối kiêng rượu.

1