Chỉ số BMI là gì?

Chỉ số BMI là chỉ số do cân nặng của một người

Công thức tính chỉ số này được áp dụng cho cả nam và nữ và chỉ áp dụng cho người trưởng thành (trên 18 tuổi), không áp dụng cho phụ nữ mang thai, vận động viên (vì vận động viên nhiều cơ bắp, ít mỡ), người già.

Chỉ số này có sự thay đổi giữa các quốc gia:

Chỉ số BMI
Chỉ số BMI của bạn
Thiếu cân
Bình thường
Thừa cân
Béo phì
BMI 28.9

BMI = Cân nặng (kg)/ (chiều cao(m) x chiều cao (m)

Bạn có thể tự đánh giá được chỉ số BMI của bản thân qua bảng thống kê dưới đây:

- Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5

- Chuẩn: BMI từ 18,5 - 25

- Thừa cân: BMI từ 25-30

- Béo - nên giảm cân: BMI 30 - 40

- Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40