Tổng quan về cây Cà Chua

Tổng quan về cây Cà Chua

1608 luợt xem

Cà chua được trồng ở hầu hết các châu làm thức ăn. Lá cà chua dùng làm thuốc và là nguyên liệu chiết tomatin.

1