Tổng quan về sắn dây

Tổng quan về sắn dây

1166 luợt xem

Sắn dây là một loại dây leo, mọc hoang ở đồi núi Việt Nam rất nhiều, được trồng để lấy củ. Trong y học hoa sắn dây và củ sắn dây có công dụng chữa bệnh rất tốt.

1